Att ansöka om bygglov kan kännas ganska krångligt. Du ska ha tag på rätt handlingar, fylla i blanketter och skicka med fackmannamässigt ritade ritningar. Att få besked om bygglov kan ta lite tid, så det gäller att göra sin bygglovsansökan rätt första gången. Annars behöver handlingarna skickas igen och du får vänta länge för att få ett besked.

Du som ska bygga något som kräver bygglov har troligtvis en hel del funderingar kring hur det faktiskt fungerar med att ansöka om bygglov. I den här texten har vi samlat några av de vanligaste funderingarna som kan dyka upp.

Vilka handlingar är det egentligen som behövs?

De handlingar som behövs hittar du på din kommuns hemsida. Om du till exempel ansöker om bygglov i Botkyrka kommun, bör en sökning på nätet i stil med ”Botkyrka bygglov” leda dig till blanketterna du behöver.

Hur blanketten ser ut mer exakt beror på vad du ska bygga. Till det ska även fackmannamässigt ritade ritningar skickas med. Dessa ska vara skalenliga, måttsatta och ritade med raka, svarta linjer.

Behöver jag kolla med grannarna innan jag ansöker om bygglovet?

Du behöver inte personligen tillfråga grannarna innan du ansöker om bygglovet. Grannarna ska höras om din ansökan består av ritningar som avviker från rådande bestämmelser om detaljplanen. Det är dock kommunen, och inte du, som samtalar med grannarna om detta.

Hur länge måste jag vänta på att få besked?

Det beror lite på i vilken kommun du ansöker om bygglovet. I till exempel Botkyrka får du en så kallad komplettförklaring inom 10 veckor, förutsatt att din ansökan är komplett. Om den ansökan du skickat in behöver kompletteras, kommer du att få ett brev där det står vad du måste göra för att din ansökan ska bli fullständig.

Är bygglov nödvändigt för en braskamin?

Nej, däremot krävs en anmälan för eldstad. Fasadritningar, som visar skorstenens inverkan på husets utseende behöver skickas in. Även en planritning som visar var eldstaden är placerad skall komma kommunen till handa.

Krävs bygglov för en altan?

Det beror på. Främst är det avhängigt hur hög altanen är. Golvet skall vara under 120 centimeters höjd för att bygglov inte ska krävas. Har du planer på att glasa in altanen krävs dock ett bygglov, även om den är under 1,2 meter i höjd.  

Vad är avgiften för ett bygglov?

Kostnaderna för ett bygglov beräknas med kommunens taxa som grund. Alltså kan det kosta mer i till exempel Botkyrka än vad det gör i Jönköping. Om du går in på din kommuns hemsida bör du kunna hitta priserna som gäller för just dig. Om de inte finns utskrivna på sidan kan du behöva kontakta kommunen.

14 Jul 2017