Installera ett toppmodernt sprinklersystem för att undvika stor skada vid brand. En vanlig typ av sprinklersystem aktiveras när temperaturen höjs vilket är fallet när det börjar brinna.

Ett modernt sprinklersystem är anslutet till byggnadens kallvattensystem och kan installeras i alla olika typer av byggnader. Om olyckan är framme och det börjar brinna kommer sprinklersystemet att reagera på att det sker en temperaturhöjning i lokalen. Samtidigt går det ett larm till en larmcentral. Att installera ett sprinklersystem kan vara en billig livförsäkring så därför är det inte konstigt att det är vanligt i skolor, äldreboenden, sjukhus, köpcentrum, lagerlokaler och i stora företag. Det kan inte bara rädda liv, utan även stora värden som riskerar att gå förlorade vid en omfattande brand. Många försäkringsbolag kräver att det finns ett installerat sprinklersystem för att försäkringen ska gälla.

Sprinklersystem kan rädda liv

De flesta bränder med dödlig utgång sker i hemmet. Många av de cirka 100 personer som dör varje år hade kunnat räddas om det funnits installerade boendesprinkler. Sett till den totala byggkostnaden så är det billigt att installera en sprinklerlösning. När man har ett sprinklersystem så är det lättare för räddningstjänsten att få kontroll på branden och det har visat sig att den totala mängden vatten som går åt är mycket mindre när man har en sprinklerlösning. Så risken för vattenskador är faktiskt mindre om man installerar sprinkler än om man inte gör det. Att sprinklerskydda lokaler gör dessutom att man kan bygga mycket mer flexibelt utan att för den skull ge avkall på brandskyddet.

28 Dec 2021