God ekonomi är inte alltid att spara, för sparandet kan i längden bli en dyr affär. Hur bör man tänka när det gäller underhåll av fastigheter? Vad kan man spara på och var bör man lägga pengarna?

En fastighet är som ett levande väsen där det hela tiden händer något som gör att fastigheten är utsatt för slitage på såväl insidan som utsidan. Att då tänka att man ska spara på underhåll och renovering kan bli en dyrköpt tanke. Samtidigt som man behöver tänka ekonomiskt så kan det vara svårt att veta vilka kostnader man inte ska spara in på. Hur kan man på bästa sätt underhålla fastigheten för att bibehålla den i gott skick? Om man inte åtgärdar en skada eller en brist så kan det leda till värre skador som inte enbart drar ner på byggnadens värde. Skadorna kan bli så pass stora att det till och med går så långt att det blir svårt att vända och få ordning på det hela. Som fastighetsägare bör man därför alltid ha en prioriteringslista på vad som måste åtgärdas och hur man då åtgärdar det på bästa sätt.

Veta när man ska agera

Skalskyddet på ett hus är det som skyddar innanmätet mot det som finns runtomkring, som exempelvis vädrets makter i form av regn, snö, vind, sol, kyla, värme och sälta från havet. Om skalskyddet skadas så är det viktigt att så fort som möjligt agera för att inte skadan ska förvärras. Exempelvis så kan ett läckande tak orsaka stora fuktskador och mögel i hela huset. Vatten rinner nämligen nedåt och tränger gärna in i väggarna där det inte syns. När skadan väl upptäcks så kan det ha gått så långt att huset knappt kan räddas utan mycket dyra investeringar.

Underhåll som investering

Värdet av en fastighet påverkas av dess skick. En eventuell köpare som blir presenterad med ett behov av underhåll eller renovering kan backa trots att priset sänks med motsvarande summa som underhållet kommer att kosta. Är det ett flerfamiljshus i gott skick så kan man ta ut mer i hyra än vad underhållet kostar och på så vis gå plus varje månad. Man blir nämligen mer välvilligt inställd till ett helt, fräscht och trevligt boende. Underhåll av en fastighet är också en god investering då fastigheten får en längre livslängd än om man låter fastigheten förfalla och lämnas åt sitt eget öde.

27 May 2020