Att få juridisk hjälp vid en bodelning kan för många vara en trygghet under en svår period i livet. Ta reda på vad som enligt lagen gäller vid en separation.

Fakta om bodelning är ingen rolig läsning, men det är viktig och många gånger nödvändig information för dem som går igenom en skilsmässa eller planerar att dela på sig. Att känna till vad som gäller enligt lag kan vara en trygghet, särskilt under den ansträngda situation som en bodelning ofta innebär för de inblandade. Om parterna är överens kan en bodelning genomföras relativt smärtfritt, men är man oense kan det vara en kamp att dela upp tillhörigheter. Har man tidigare skrivit ett giltigt äktenskapsförord, underlättar detta processen. Många drar sig dock för att skriva ett sådant när man är nykär eftersom man tänker att man alltid ska komma överens, och man vill inte förstöra den känslan med juridiska avtal.

Trygghet vid en bodelning – experterna kan ge råd

Som tur är finns det hjälp att få om en bodelning riskerar att bli problematisk. Du har många juridiska experter att vända dig till om du upplever att ni inte kan komma överens själva. Var inte rädda för att ta råd av experterna. De finns för att hjälpa till vid just sådana situationer som vid en separation för att processen ska bli så smärtfri som möjligt. Att ta beslutet att dela på sig är tillräckligt jobbigt rent emotionellt. Därför brukar det vara de flestas önskan att processen inte ska infektera situationen ytterligare. Läs mer om bodelning på denna webbsida: svenskbodelning.se

7 Mar 2022