Sida 2

Behov av låssmed på Södermalm

3 jul 2020

Letar du efter en låssmed på Södermalm? Kanske har du blivit utelåst någon gång. Det är då du uppskattar att det finns en låssmed på nära håll. På Södermalm är en låssmed där när det behövs.

Vad händer om nycklarna är borta och du måste in omedelbart? Värsta scenariot framträder inför dina ögon, för nycklarna går inte att finna någonstans. Du vänder ut och in på alla fickor, häller ut allt som finns i väskan, men de är bara borta. Det kanske är helg eller sent en kväll mitt i veckan. Hopplösheten lägrar sig. Vad gör du om ingen låssmed finns i närheten? Ta det lugnt; det finns akut hjälp. Visserligen blir det dyrare men vad gör man inte i sådan här situation? Ring upp närmaste låssmed på Södermalm som har jour och problemet är löst på ett kick. Du kommer in och kan slappna av. Situationen är räddad och under kontroll.

Vad en låssmed kan hjälpa dig med

Vad gör egentligen en låssmed? Låssmed är ett mycket gammalt yrke. Förr var det så att de var experter på att öppna och byta lås. En låssmed har numera yrkesbeteckningen låstekniker eftersom det har tillkommit så många olika tekniska lås och lösningar på senare tid. En låstekniker har alltså mycket mer än att smida nycklar och låskolvar i sina arbetsuppgifter. De tar hand om installationer och service av olika typer av lås. Det är många elektroniska lås som ska fungera och installationerna kan vara komplicerade. Eftersom det förekommer mycket jourarbeten är det vanligt att de firmor som anställer en låstekniker är lite mindre. De riktar sig till både företag och enskilda personer som behöver hjälp av en låstekniker. Dygnet runt; en service utöver det vanliga. Alltid där för dig så du kan känna dig trygg.

Utbilda sig till låssmed

Vill man utbilda sig till låssmed bör man fråga sig om man är en servicemänniska. Jobbet innebär att man kan rycka ut på kvällar och nätter och ändå ha ett bra socialt beteende eftersom man blir företagets ansikte utåt. Man bör vara intresserad av att bli skicklig i sitt hantverk om man ska få bra jobb och vara eftertraktad. Det är för tillfället relativt få personer som utbildar sig till låstekniker och med det behärskar all ny teknik. Det innebär att prognosen för att få jobb är bättre inom den närmaste framtiden. Utbildningen ges på gymnasieskolans hantverksprogram eller KY. Man har lärlings-uppgifter och avlägger gesällprov.

En bra ventilation ger er frisk och ren luft inomhus

24 jun 2020

Det säger sig självt egentligen. Vi behöver ha ren och frisk luft inomhus och vår ventilation behöver fungera på ett tillfredsställande sätt, för att vi ska må bra av den luft vi får i oss.

Om vi får i oss frisk och fräsch luft när vi spenderar tid inomhus kommer vi även kunna fortsätta bibehålla en god hälsa. Om det finns astmatiker i familjen som bor i huset så behöver man vara ännu mer uppmärksam på sin ventilation. Fungerar inte den så är risken stor att luften inomhus inte ger oss tillräckligt med syre och vi kanske får i oss förorenad luft till och med. Att se över sin ventilation hemma är viktigt, det bör utföras noggranna kontroller återkommande för att se till att den är funktionell och hel. Skador och annat kan uppstå och dessa behöver åtgärdas för att inte skadan ska bli ännu större.

Ta kontakt med ett ventilationsföretag som kan hjälpa er!

Om det var länge sedan en kontroll utfördes hemma hos er på just ventilationssystemen så är det aldrig en dålig idé att göra en sådan. I varje kommun ska det, eller borde det i alla fall, finnas en certifierad firma som utför dessa besiktningar. Kontakta ett ventilationsföretag i Stockholm till exempel, om ni bor där, och be sedan dem komma och göra en kontroll av ert ventilationssystem. Ser allting bra ut så är ju det toppen. Då får man ett papper på att kontrollen är utförd och vilket datum, samt hur skicket är. Om det skulle vara så att det finns eventuella problem i trummorna så kommer det att stå på protokollet, samt vad som behöver göras.

Hur går en besiktning av ventilationssystem till?

Först och främst startas kontrollen med en så kallad besiktning. Denna utförs för att kontrollera skick, duglighet och prestanda på hela ventilationssystemet. Efter det går man igenom ventilationstrummorna med en liten kamera för att kunna se och upptäcka om det finns några eventuella skador eller smuts som ligger ivägen. Denna smuts kan enkelt åtgärdas genom att man helt enkelt tar bort den. Om man låter en liten skada vara och inte gör någonting åt den, då finns det en väldigt stor risk för att den ökar och blir större. Detta medför självklart att kostnaden för reparationen blir högre också. Man gör bäst i att fixa till det som är fel ganska så omgående, så att man slipper onödiga och dyra kostnader.

Vart bör jag placera brandsläckaren?

28 maj 2020

Hemmet är vår trygga vrå där vi kan umgås med familj och vänner. Det är därför extra viktigt att se över och förebygga brandskyddet så att man vet hur man ska agera om olyckan är framme.

Alla bränder som uppstår är från början små. därför är det viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka en brand. En brandvarnare är en billig livförsäkring som reagerar på den livsfarliga brandröken och varnar. Det bör finnas en brandvarnare på varje våningsplan i en bostad och de ska helst placeras där trappan slutar till den övre våningen. Också nära sovrummet ska man ha en brandvarnare men även vid köket eftersom det är där som de flesta bränder startar. En brandvarnare ska helst monteras mitt i taket och minst femtio centimeter från väggen. Viktigt att tänka på är att inte placera brandvarnaren nära ventilationsöppningar och glöm inte att regelbundet testa den.

En pulversläckare passar bra i hemmet

Även en brandsläckare är till stor hjälp då en brand uppstår. Det finns olika typer av brandsläckare som vatten- , pulver- och skumsläckare. Mest förekommande i hemmet är en brandsläckare med pulver. Detta för att de är så gott som underhållsfria till skillnad från skumsläckaren. De är även lätta att använda för en oerfaren person. Pulver släcker även en brand snabbt. Enda nackdelen är att pulver också smutsar ner mer än de andra brandsläckarna. Men det gör även en brand och att slippa en större brand uppväger nog nedsmutsningen för de allra flesta. En brandsläckare är idag även en relativt billig skyddsutrustning och många har även en i bilen.

Ha gärna mer än en brandsläckare

Det är viktigt att tänka på var man placerar brandsläckaren, så att den syns och är lätt att få tag i då olyckan är framme. Den kan gärna placeras vid ytterdörren ifall att även grannen skulle behöva hjälp med släckning av brand. Men viktigt är att försäkra sig om att alla i familjen eller de som vistas i lokalen vet var den placeras. Man kan med fördel investera i fler än en brandsläckare. Då kan det var bra att ha en i närheten av sovrummet och den andra i anslutning till köket. Har man använt sin brandsläckare måste man omedelbar lämna in den och få den omladdad igen. Normalt håller en brandsläckare i tjugo till tjugofem år, men den bör kontrolleras vart femte år så att man vet att den fortfarande fungerar.

Det är lika viktigt att sköta om sina hyresgäster som sina fastigheter

27 maj 2020

Att kontinuerligt sköta om och vårda sin fastighet gör att värdet upprätthålls och även ökar. Är det dessutom en hyresfastighet är det ett ansvar man har gentemot sina hyresgäster.

En fastighet är också en investering. Men vill man att värdet ska bestå och även helst öka gör man bäst i att vårda den. Att även se till att de som bor eller vistas i fastigheten trivs är viktigt. Outhyrda lokaler eller hyresgäster som ständigt flyttar är inte bra. Folk ska trivas där de bor och det ska vara rent och helt och med en bra relation till hyresvärden. Både etiska, praktiska och ekonomiska sidor spelar in i en god fastighetsskötsel. Det är viktigt med god fastighetsskötsel annars är det lätt att konflikter uppstår mellan boende och fastighetsägare..

Att underhålla och sköta om sin fastighet ökar värdet

Det praktiska och tekniska arbetet innebär underhåll och att man har god koll på fastigheten. Det är inte bara bostadshuset som ska ses om utan även allt annat som kan ingå som exempelvis förråd, tvättstuga, gård, rabatter, parkeringsplatser etc. Brandskyddet, besiktning av balkonger och hissar ingår även det i fastighetsskötsel. På vintern ska gångar och tak hållas fria från snö och helst skottas tidigt på morgonen. Likaså att se till att åtgärda problem som exempelvis vattenläckor, klotter och annat som gått sönder. De flesta fastighetsägare anlitar en firma specialiserad på just fastighetsförvaltning för att utföra detta arbete och som har all den personal som krävs för att reparationer och åtgärder kan utföras snabbt.

En fastighetsförvaltare kan även ta hand om ekonomin och kontakten med hyresgästerna

Även med ekonomi kan en fastighetsförvaltare hjälpa till med. Ekonomin måste redovisas och planeras för framtida utgifter. Hyror ska tas in men även balanseras mot skatter och utgifter för underhåll och skötsel av fastigheten. Ekonomin måste gå ihop och en firma specialiserad på fastighetsförvaltning kan ta hand om den dagliga bokföring som måste ske för att årsredovisning och bokslut ska vara möjlig. Att även ha en god relation till sina hyresgäster är viktigt. Därför är det av största vikt att hela tiden informera de boende om vad som sker i fastigheten angående underhåll, nya hyresgäster etc. Att också enkelt vara tillgänglig så att hyresgäster kan rapportera skador, problem eller störande grannar är viktigt. Det kan vara enklare för en utomstående att sköta om även denna del av fastighetsskötseln. Vi rekommenderar denna hemsida: http://fmtforvaltning.se/

Bra underhåll av fastigheter är viktigare än du tror

27 maj 2020

God ekonomi är inte alltid att spara, för sparandet kan i längden bli en dyr affär. Hur bör man tänka när det gäller underhåll av fastigheter? Vad kan man spara på och var bör man lägga pengarna?

En fastighet är som ett levande väsen där det hela tiden händer något som gör att fastigheten är utsatt för slitage på såväl insidan som utsidan. Att då tänka att man ska spara på underhåll och renovering kan bli en dyrköpt tanke. Samtidigt som man behöver tänka ekonomiskt så kan det vara svårt att veta vilka kostnader man inte ska spara in på. Hur kan man på bästa sätt underhålla fastigheten för att bibehålla den i gott skick? Om man inte åtgärdar en skada eller en brist så kan det leda till värre skador som inte enbart drar ner på byggnadens värde. Skadorna kan bli så pass stora att det till och med går så långt att det blir svårt att vända och få ordning på det hela. Som fastighetsägare bör man därför alltid ha en prioriteringslista på vad som måste åtgärdas och hur man då åtgärdar det på bästa sätt.

Veta när man ska agera

Skalskyddet på ett hus är det som skyddar innanmätet mot det som finns runtomkring, som exempelvis vädrets makter i form av regn, snö, vind, sol, kyla, värme och sälta från havet. Om skalskyddet skadas så är det viktigt att så fort som möjligt agera för att inte skadan ska förvärras. Exempelvis så kan ett läckande tak orsaka stora fuktskador och mögel i hela huset. Vatten rinner nämligen nedåt och tränger gärna in i väggarna där det inte syns. När skadan väl upptäcks så kan det ha gått så långt att huset knappt kan räddas utan mycket dyra investeringar.

Underhåll som investering

Värdet av en fastighet påverkas av dess skick. En eventuell köpare som blir presenterad med ett behov av underhåll eller renovering kan backa trots att priset sänks med motsvarande summa som underhållet kommer att kosta. Är det ett flerfamiljshus i gott skick så kan man ta ut mer i hyra än vad underhållet kostar och på så vis gå plus varje månad. Man blir nämligen mer välvilligt inställd till ett helt, fräscht och trevligt boende. Underhåll av en fastighet är också en god investering då fastigheten får en längre livslängd än om man låter fastigheten förfalla och lämnas åt sitt eget öde.

Fastighetsägare, glöm inte bort din OVK-besiktning

23 maj 2020

Behöver du göra en OVK-besiktning men vet inte riktigt vad det är? Är det verkligen ett måste med OVK-besiktningar? Här får du reda på varför du ska göra en OVK-besiktning.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och den ska göras i de flesta byggnader. En OVK-besiktning ska också göras regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av fastighet du har. Är du osäker? Kontakta ett företag som arbetar med just OVK-besiktningar. OVK är reglerat i Plan-och bygglagen samt Byggförordningen. Det är alltså inte något som bara är bra att göra, utan snarare ett krav. Ventilationen påverkar inomhusmiljön och därmed de som vistas eller bor i byggnaden. Dålig ventilation och inomhusmiljö kan leda till skador och sjukdomar, så slarva inte med OVK-besiktningen. Är du arbetsgivare har du även ett arbetsmiljöansvar som du behöver vara medveten om.

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK-besiktning sker metodiskt och målet med besiktningen är att säkerhetsställa att ventilationssystemet är i ett sådant skick att det följer de bestämmelser och lagar som finns. Besiktningsmannen eller kvinnan kommer att kontrollera eventuella ombyggnader och tillbyggnader av ventilationssystemet så att de också uppfyller kraven. Det är därför viktigt att vara noggrann med att anlita någon som kan ventilationssystem om du ska göra ändringar. Boverket anger att vid varje OVK ska följande kontrolleras:

  • En kontroll som säkerhetsställer att ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar. Detta då föroreningar annars kan spridas i byggnaden.
  • En kontroll så att alla instruktioner och skötselanvisningar finns lätttillgängliga.
  • Utöver det så görs en kontroll över att allt i övrigt fungerar som det ska.  

I de fall besiktningsmannen hittar några fel brukar man få sex månader på sig att åtgärda felen. Är felen eller bristerna allvarliga kan det dock vara så att de behöver åtgärdas snabbare. Det finns även återkommande besiktningar där man kontrollerar egenskaper och funktioner så det korrelerar med de bestämmelser och regler som gällde när ventilationssystemet togs i bruk.

Vad ska man tänka på när det kommer till ventilationssystem?

Anledningen till att Boverket har regler uppsatta kring ventilation är att dålig ventilation kan leda till mögel och fukt, medan ett bra ventilationssystem förhindrar mögel och avleder dålig lukt. OVK-besiktning är på så sätt ett skydd då det kan hjälpa dig att upptäcka problem innan de vuxit och blivit stora. Det bästa är att se till att även regelbundet utföra service på ventilationssystemet och anlita experter när det behövs. Det kan också vara bra att prata med den som utför OVK-besiktningen om det finns energisparåtgärder som går att vidta.

Vilka typer av markiser finns det?

27 apr 2020

Olika typer av hus och fastigheter finns det gott om och lika många olika typer av markiser finns det också, nästan i alla fall. Läs vidare här nedan för lite inspiration inför ditt val.

Man kan säga att det finns fyra huvudkategorier med markistyper på marknaden idag. Men sanningen att säga är att det finns en mängd olika varianter och typer att välja bland. Inte bara när det kommer till färg och material utan även också till själva utformningen på markisen. Men de fyra typer av kategorier som finns är: fönstermarkiser, terrassmarkiser, korgmarkiser och vertikalmarkiser. Fönster kan se olika ut, en del är högre än andra och vissa kan se lite oregelbundna ut. Den vanliga typen som många ofta använder sig av är fönstermarkiser. Men om man har stora och lite oregelbundna fönster så kan en korgmarkis vara någonting för er istället på grund av att de täcker mer. Ofta kan man se sådana typer av markiser hänga utanför butiker eller kiosker, detta på grund av att de täcker väl men även för att butiken ska kunna ha sin reklam på markisen.

Fönstermarkis eller terassmarkis vid uteplatsen

Om man har planer på att bygga en öppen altan med bara trallgolv, så kan det vara skönt antingen med ett parasoll eller en markis att dra för när solen gassar på för fullt. En terrassmarkis är nog faktiskt att föredra när det gäller en altan eller uteplats, då dessa tenderar att vara ganska stora och därmed blir det för lite solskydd med bara en fönstermarkis. Men egentligen handlar nog valet om markis bara om eget tycke och smak. Vill man ha vanliga fönstermarkiser till sina fönster på huset eller är man sugen på att köra på korgmarkiser istället?

Färg och material på markis

De allra flesta markiser som tillverkas idag görs i slitstarkt och tåligt material som ska hålla över lång tid. Man vill inte behöva köpa nya markiser varje år och det ska det heller inte finnas någon anledning till. Färgsättning finns det mycket att välja på när det gäller markiser. Randiga eller enfärgade finns och det är bara ens egen smak som sätter gränserna. En markis behöver kunna stå emot vädrets makter såsom sol, vind och nederbörd i olika form. Men om man vet med sig att det kommer att regna kraftigt eller blåsa, då bör man fälla in sin markis innan man åker iväg eller under natten. Vi tipsar att läsa mer om markiser på denna hemsida: https://www.markiserupplandsväsby.se

Fördelar med balkonger

26 apr 2020

Att ha sin egen balkong ger många fördelar. Inte bara höjer det värdet på huset eller lägenheten, utan ger också möjlighet till att kunna njuta av solen ostörd och till och med odla egna växter.

Har man någonsin bott i en bostad med balkong för att sedan flytta till en bostad utan så vet man om hur mycket en balkong faktiskt kan betyda. Den kanske mest självklara fördelen är att man alltid har nära ut. Utan någon större ansträngning kan man gå ut i solen för att äta, fika eller njuta av ett glas i solnedgången. Utöver detta så finns en rad andra fördelar, som att man enkelt kan odla växter, hänga kläder eller till och med grilla. Om man inte redan har en balkong och bestämmer sig för att bygga en så kan man också räkna med att priset på bostaden kan stiga en hel del i värde. Dock är det viktigt att balkongen når upp till de estetiska krav och den kvaliteten som potentiella köpare idag kräver.

Att tänka på vid bygge av balkong.

Det första man bör tänka på innan man bygger en balkong är vad det huvudsakliga syftet med balkongen ska vara. Vill man kunna bjuda över gäster för stora middagar så bör man kanske få plats med ett större bord. Är huvudsyftet att kunna bruka balkongen själv och kanske odla någon planta så är en stor balkong inte kanske nödvändig. En annan sak som också måste tänkas på är den estetiska linjen. Ska man bygga balkong på sin bostad så är det viktigt att balkongens estetik är i linje med resten av bostaden. Kontakta ett byggföretag med kompetens inom balkongbygge och börja med ett möte.

Friheten med balkong

Bor man i en lägenhet utan balkong så tror man ofta att det inte går att ändra på, men så är inte alltid fallet. Håller man sig till det övriga husets estetik och arkitektur är det inte särskilt svårt att få bygglov. Det första steget man kan ta är att kontakta stadsbyggnadskontoret och se vad som gäller för lägenhetshuset man bor i. Ofta är det inga problem att bygga till en balkong. Att anställa ett byggföretag för att bygga balkong kostar givetvis en hel del, men man kan samtidigt räkna med ett högre värde på huset. Utöver detta så får man inte glömma de andra friheterna som en balkong ger; friheterna som tillkommer med balkong ger en förhöjd livskvalitet på så många olika sätt. Vi rekommenderar denna sida: https://www.byggabalkong.org

Så blir du fastighetsägare

13 apr 2020

Det är fler som kan bli fastighetsägare än vad man kan tro. Hur går det till och vilka fastigheter kan man bli ägare till? Hur får man utdelning på sina pengar och när bör man sälja fastigheten?

Om målet är att bli fastighetsägare så kan man bli det med relativt liten investering. Antingen kan man gå ihop i och köpa en fastighet eller så kan man investera i en fastighet i ett område som ger bra utdelning men där priserna i inköp inte är så dyra. Det finns ett tredje alternativ och det är att köpa en fastighet och bo i en del och hyra ut resten. På det viset kan man bo gratis och få en god inkomst från hyran av de andra bostäderna. Det upplägget fungerar såväl på ett flerbostadshus som på större villor eller hus med tillhörande längor. Börja med att se över områden på flera ställen i landet där det går att jämföra bostäders priser med hur mycket hyrorna går på per kvadratmeter. På så vis kan man lätt räkna ut vad ett inköp kostar och hur snabbt inköpskostnaden är sänkt eller till och med betald. Glöm dock aldrig vid fastighetsköp att det finns driftskostnader samt löpande reparationer och renoveringsbehov efter slitage och ålder som kommer att behövas tas om hand.

Utdelning av investering

Vid en investering i fastigheter bör man tänka igenom i förväg om man vill ha en löpande utdelning, som kommer från hyror, eller om man vill sälja fastigheten med förtjänst och i så fall efter hur lång tid man vill det ska ske. Den löpande utdelningen kommer genom hyror, ökat värde på fastigheten som går att ta ut, eller genom att man tar in fler investerare i projektet. Utdelning vid försäljning är som det låter, en vinst som görs från investerat belopp till den summan som fastigheten går för. Det finns även ett mellanting som är att göra om fastigheten till bostadsrätter, där man dels får en försäljningssumma och dels får in hyror samtidigt.

Tid att sälja

Valet av tid för försäljning av sin investering kan bero på många olika saker. Man kanske behöver få loss pengarna för att de behövs på annat håll. Det kan börja bli dags för större renoveringar och man vill släppa objektet innan det sker. Fastigheten kanske är värd så pass mycket att man är nöjd med den utdelningen som en försäljning skulle ge. Eller så vill man flytta sin verksamhet till annan ort. Vi tipsar att läsa mer på denna hemsida: https://www.pythagoras.se/

5 tips inför brunnsborrning

6 apr 2020

Har du planer på att anlägga en egen brunn? Det är en inte helt okomplicerad process och det är viktigt att planeringen sker på ett bra sätt. Gör en checklista så du får allt rätt från början!

För den som inte har tillgång till den kommunala vattenförsörjningen kan det bli aktuellt att anlägga en egen brunn. Det kan också i vissa fall handla om att en befintlig brunn inte längre ger vatten, är olämpligt anlagd eller att det finns andra problem. I alla dessa fall är det väl värt tiden och besväret att göra en noggrann planering innan beslutet tas. Utan korrekt analys och riktiga förberedelser kommer projektet antagligen att resultera i onödigt kostnadskrävande borrningar som kanske ändå inte ger tillfredsställande resultat. Det finns några tips att tänka på inför borrningen.

Vilken typ av grund är din fastighet placerad på?

Hur marken ser ut är en väsentlig faktor när en brunn ska anläggas. Talar vi om berggrund eller handlar det om morän? Vilken bergart eller vilken typ av jord? Härnäst måste man besluta om vilken typ av brunn man ska ha. Här är det en stark rekommendation att anlita experter. Endast med deras assistans kan man få rätt hjälp att avgöra vad som passar. Ett tredje tips är att tänka på brunnens placering. Skulle det vara så att det finns föroreningskällor måste brunnen placeras högre upp i terrängen än dessa, och helst på minst 50 meters avstånd från dem. Tips nummer fyra rör kvantitet. Olika platser innehåller olika mycket grundvatten och om kvantiteten ska räcka för dina behov måste även detta avgöras innan borrning börjar. Sist men inte minst behöver vi tala kvalitet. Vatten kan förorenas på olika sätt. Ibland från jordbruk och avlopp, men också med så kallade geologiska föroreningar. Det kan handla om olika metaller, radon eller helt enkelt salt.

Rätt hjälp i rätt tid

En lyckad brunnsborrning börjar alltid med en lyckad planering. Vissa delar klarar du av själv och vissa mår du antagligen bäst av att leja ut till proffsen. När allt förarbete är klart är det dags för själva borrningen och installationen av brunnen. Det är en fascinerande verksamhet och definitivt inte något för en amatör, om än så glad! Rätt kunskaper och rätt utrustning behövs för att din nya brunn ska kunna ge dig en pålitlig vattenförsörjning under överskådlig tid. Belöningen kommer då man sedan kan använda vatten från egen brunn - en speciell känsla!

Går du i säljtankar?

3 apr 2020

Går du i säljtankar? Vill du sälja din bostad behöver du inte oroa dig. Det finns hjälp att få. Har du en klar syn på vad som behöver göras blir processen relativ enkel. Titta på vår säljguide!

Går du i säljtankar när det kommer till din bostad så är du inte ensam. Marknaden präglas visserligen av både låga och höga konjunkturer men oftast finns det köpare såväl som det finns säljare.

Att sälja en bostad behöver inte vara svårt eller plågsamt på något sätt. Det enda som krävs är att veta vad man bör tänka på.

Här kommer vår användbara guide för en bostadssäljare:

  • Titta genom bostadens planritningar, köpekontrakt och andra typer av dokument för att försäkra dig om att du har dem på plats.
  • Värdera bostaden – ett klart måste och i regel ett viktigt steg som förklaras detaljerat under nästa rubrik.
  • Visa bostaden till så många som möjligt - förbered visningar och se till att de annonseras så att intresserade köpare kan komma och titta på bostaden.
  • Förbered dig för budgivning - vissa köpare vill gärna pruta på priset. Var beredd för förhandlingar.

Värdera bostaden

Ett av de mest viktiga stegen i en säljprocess är att värdera bostaden. Under en lågkonjunktur kan bostaden kosta mindre jämfört med det ursprungliga priset, något som känns ganska trist för säljaren. En högkonjunktur har den motsatta effekten, bostaden kan höja sitt värde och leda till en vinst för säljaren.

Oavsett konjunktur och bostadsområde ska en värdering göras för att både säljare och köpare ska veta bostadens aktuella värde. Många väljer att anlita en mäklare som oftast gör en kostnadsfri värdering.

Med eller utan mäklare

Låt oss säga att du nu har bestämt dig att sälja din bostad. Behöver du en mäklare eller kan du göra jobbet själv?

Om du inte har erfarenhet inom just den branschen rekommenderas givetvis att du tar kontakt med en mäklare. Varför? Jo, för att processen underlättas enormt för dig som säljare. Mäklaren gör en bostadsvärdering, förbereder fastigheten för visning, utför själva visningarna och deltar aktivt i alla former av budgivning. Sist men inte minst förbereder mäklaren säljkontakt och fixar alla nödvändiga dokument för själva försäljningen. Med andra ord blir hela processen mycket smidigare både för säljaren och köparen.

Mäklaren tar alltid arvode för sitt arbete då det oftast beräknas som en viss procent från försäljningspriset. Vissa mäklare kan även acceptera ett fast arvode som inte baseras på säljpriset. Vi rekommenderar denna webbplatsen: https://www.solnamäklare.se

Kostsamt med energi

16 mar 2020

Är du miljömedveten? Har du ett miljötänk i din vardag? Kanske funderar du ofta över vad just du skulle kunna göra, för att minska trycket på vår miljö och leva mer energisnålt, till exempel. 

Det är mycket pengar vi lägger varje år på elen och den energiförbrukning vi har. Det kostar att värma upp ett hus och likaså om man vill kyla ned huset, vilket många idag väljer att göra till exempel under sommarmånaderna. Det är både kostsamt och energikrävande, och många som idag värnar om miljön letar efter andra alternativ för uppvärmningen av huset. Det allra bästa som finns för just din plånbok och miljön just nu är bergvärme. De flesta fastighetsägare och liknande vill idag försöka gå över mer och mer till bergvärme, just på grund av miljön och alla pengarna som man sparar.

Varför ska du välja bergvärme?

Ja, varför ska man egentligen välja bergvärme, förutom det som berättats om ovan? För det första, om man inte redan från början har bergvärme i sitt hus så bör man veta om att en installation av bergvärme kommer att höja värdet på bostaden, oavsett om det är ett hus eller en bostadsrättsförening. Det är ekonomiskt fördelaktigt att välja bergvärme till sin fastighet, eftersom det ökar intresset på byggnaden också. Flest hus blir sålda ifall det finns bergvärme i jämfört med om huset drivs på direktverkande el eller oljeeldning.

Det kommer att betala sig

Det kommer verkligen att löna sig om man väljer att installera bergvärme i huset. Dels den aspekten att folk hellre köper ett hus som drivs med bergvärme, men även att det ger minst påverkan för miljö och plånbok. Om man väljer att installera värme i huset från berggrunden så kommer det att betala tillbaka genom insparade elkostnader inom fem till tio år, bara det säger ju en hel del, inte sant? Hur fungerar det då när man ska installera bergvärmen? Man borrar helt enkelt hål ner i marken. Det ska ned djupt, så ungefär två- till trehundra meter får man borra för att komma ända ned. Det görs för att man ska kunna lyfta upp värmen från berget in till fastigheten, och de två hål som borras bör ligga med ett mellanrum på tjugo meter från varandra. Man sänker ned rör med vätska i som sedan kommer att värmas upp i berget och med hjälp av pumpar kommer det varma vattnet in i huset.

Ta kontakt med en mäklare i Ursvik

26 feb 2020

Hur hittar man en mäklare i Ursvik som man kan lita på. Var får man tag på en mäklare i Ursvik om man vill få sin lägenhet såld snabbt? Vad gör en mäklare för att få en bra lägenhetsaffär i Ursvik.

När man vill sälja sin lägenhet eller fastighet i Ursvik vinner man mycket på att ta kontakt med en mäklare. En mäklare har oftast en gedigen erfarenhet, flera års utbildning och ett komplett paket av kollegor. Bland alla dessa människor finns det specialister på allt som behöver fixas och ordnas med i samband med att man ska sälja sin lägenhet, fastighet eller rent av en byggnad på annans mark. Det gäller att hålla koll på alla lagar och regler inför försäljning men även på allt som en köpare behöver veta. En mäklare har svara på alla frågor och kontakter med alla inblandade. De håller koll på papper och ser till att allt går lagenligt till.

Ett par skakar hand med en mäklare

När du vill sälja din lägenhet i Ursvik

Bästa tänkbara scenario är väl att prata med olika mäklare för att se om det är någon av dem som faller en i smaken. Är de lyhörda, ser de till ens bästa och känner man att man kan lita på att de gör ett bra jobb? Har mäklaren ett bra rykte och andra rekommenderat dem brukar det var en fin början. Men ingenting säger att just den mäklare som andra rekommenderat är den bästa för en själv. I Ursvik liksom i andra områden är det viktigt att mäklaren känner till området och hur prisnivån sett ut de senaste månaderna och åren. Om prisutvecklingen gått upp eller ner. Kontrollera också om mäklare i Ursvik lägger ut annonser på fler än ett ställe och om de kanske redan har en intresselista på människor som söker lägenhet eller fastighet just där.

Klappat och klart

Efter försäljningen brukar det sällan uppstå några problem men det kan vara bra att se till att allt som ligger på säljarens bord är skött ordentligt. En bra mäklare informerar om alla detaljer under själva processen. I första hand ska man kanske tänka på att flyttstädningen blir bra utförd. Det är ett område som inte ingår i mäklarens uppgifter att kontrollera. Det man brukar få hjälp med är en lista med punkter att följa när det gäller flyttstädning. Troligtvis har lägenheten sällan varit så skinande ren som just vid flytt.

Ta några djupa andetag

20 feb 2020

Ska du köpa ny bostad och sälja din gamla? Finns det ett framgångsrecept? Leta fram någon att luta dig mot, någon som vet vad han gör. Någon som tar kontroll över affären. Och ge det sedan tid.

I stora kretsar har det blivit något av en folksport att titta på bostadsannonser och mer eller mindre lyckade exempel på styling och foton. Många har hög wow-faktor, andra är av frånstötande. Många vill påverka dig och ge råd. Det finns en hel värld av inspiration där ute för den som är intresserad. Gigantiska fastigheter hos kända mäklare på andra sidan Atlanten, tjusiga vyer från balkonger i soliga länder eller nybyggda kök att dregla över. Säsongens färger, årets tapeter och designmöbler. Kort sagt, pressen är enorm på den som ska sälja sin bostad. Men det finns hjälp att få.

Glada äldre par sitter vid bordet och pratar med en man

Någon att hålla i handen

Under några år nu har räntorna varit låga och bostäder en bristvara i de större städerna. Många räknar därför med att det alltid kommer att vara så. Att din bostadsrätt självklart går upp i värde. Att ditt hus kommer att få ett högre pris än det du köpte för. Visst kan man spekulera och gissa, men vi behöver alla någonstans att bo. Det är det som är viktigast. Skynda därför långsamt och diskutera saken med en bra mäklare. Hitta någon som kan din lokala marknad. Förutsättningarna förändras på olika sätt hela tiden. Är du intresserad av nyproduktion? Behöver du mer plats eller mindre? Hur är det med pendling och jobb? Vilka är skälen för förändringen? Börja i rätt ände.

Skräddarsydda förslag

Om du har möjlighet att skynda långsamt är det givetvis det bästa. Att i lugn och ro diskutera både sälj och köp och spela dina kort väl. Hör dig för bland kompisar och grannar men läs också på kring hur statistiken ser ut och ta kontakt med en fastighetsmäklare. Hur har marknaden förändrats sedan din senaste bostadsaffär? Alla vill väl sälja dyrt och köpa billigt? Ibland är det möjligt. Det kan vara en fördel att byta kommun eller ort, prisnivåerna varierar ofta. Ju mer flexibel du är desto större chans för en bra affär. Hur noga är det med bostadens skick och läge? Naturligtvis händer det att allt bara faller på plats och du fångar drömobjektet i farten. Men minst lika ofta kan en missad möjlighet leda fram till den optimala bostadslösningen. Snabba klipp är inte så vanliga som vi ibland tror.

Mäklare i Hallonbergen kan norrort bäst

11 feb 2020

Letar du ny bostad och vill bo nära city, vid grönområden och bland sprudlande kultur? En mäklare i Hallonbergen kan hjälpa dig att hitta rätt i en av norrorts mest populära stadsdelar.

Hallonbergen har, som en del av det alltid så populära Sundbyberg, på senare år seglat upp som en riktig favorit när stockholmare ska se sig om efter en ny bostad. Området är lugnt, det finns mycket goda kommunikationer till och från stan och bekvämligheter såsom butiker, sporthall, promenadstråk och kulturscener finns alla i direkt närhet. Solna, Sundbyberg och Hallonbergen rymmer en hel del olika bostadsområden att välja mellan och har man inte bott norr om stan tidigare kan det vara svårt att veta vilket område som passar en bäst. Då kan en duktig mäklare i Hallonbergen stå till tjänst. En fastighetsmäklare har utmärkt koll på vilka möjligheter som finns, vilka områden som bäst motsvarar just dina önskemål och behov och vilka bostäder som kan passa din prisklass.

Boka en kostnadsfri värdering

Vare sig man planerar att sälja sin bostad eller inte, kan det ibland vara både bra och intressant att veta det aktuella värdet på den. Kanske köpte du ditt hus eller din lägenhet för många år sedan och vill veta hur värdet har förändrats? Eller går du kanske i renoveringstankar och önskar göra en värdering för att kunna belåna bostaden ytterligare? Oavsett skäl är en värdering enkel att genomföra och det kostar dig ingenting. De allra flesta fastighetsmäklare erbjuder professionella och marknadsmässiga värderingar av såväl hus och lägenheter, som fritidsboenden, tomter och skog. Och naturligtvis förbinder du dig inte till någon försäljning bara för att du låter din bostad eller fastighet värderas.

Går du i säljtankar?

Att sälja sin bostad är en precis lika stor och omfattande process som att köpa en ny. Renoveringar kanske ska slutföras, bilder ska tas och visningar ska hållas. För att inte tala om att rätt köpare ska hittas och bostaden allra helst ska säljas till det pris man önskar. Det går förvisso att göra jobbet på egen hand och själv sköta allting kring sin bostadsförsäljning, men det allra bästa sättet är att ta hjälp av en registrerad fastighetsmäklare. Det är också så de allra flesta väljer att göra. En mäklare är proffs på marknadsföring, väl insatt i aktuella prislägen och har full koll på allt det juridiska som en bostadsförsäljning faktiskt innefattar. En fastighetsmäklare är bästa, tryggaste och smidigaste sättet att lyckas med din bostadsförsäljning.

← Äldre inlägg