Bergvärme är det populäraste och i de flesta fall effektivaste och mest praktiska sätten att utvinna lagrad solenergi med hjälp av värmepumpar. I Stockholm med omnejd är förhållandena ideala för bergvärme, i villaområden såväl som i innerstaden. Är du fastighetsägare finns stora pengar att spara på driftskostnader, speciellt om du går ihop med ägare till kringliggande fastigheter och gör gemensak sak med dem.

Ett installerat system för bergvärme kan hjälpa dig att spara upp till 80% energi jämfört med ditt gamla värmesystem. Efter ett par år har en bergvärmepump betalat sig själv med hjälp av minskade energikostnader, dessutom på ett garanterat miljövänligt sätt.

Principen

I berggrunden finns solenergi lagrad i form av värme och genom att hämta upp den värmen ur marken kan den med hjälp av en värmepump användas till att värma upp ditt hus. Det sker genom att man borrar ett djupt hål ner i berget, oftast mellan 100 och 200 meter, i vilket man leder ner rör. I dessa rör leds sedan ner värmepumpens så kallade kollektorslinga, som samlar upp bergvärmen och för den upp till värmepumpen. Denna lilla värme används sedan till att värma upp ett kallt kölmedium, som förångas och sedan komprimeras, vilket ytterligare ökar temperaturen. Det nu varma köldmediet överför sedan värmen till husets värmesystem. Därefter kyls det ner och återvänder till kollektorslingan för att göra om processen.

Det låter komplicerat, och det är det också. En värmepump är en mycket snillrik konstruktion. Lyckligtvis är allt du behöver tänka på att låta en expert installera systemet, sedan sköter det sig själv. Det behövs också en viss mängd el för att driva en värmepump, men den kostnaden är närmast försumbar i jämförelse med vad du sparar i uppvärmningskostnad.

Att borra för bergvärme

För att få tillstånd att borra för bergvärme i Stockholm måste du ansöka hos kommunen. Det kostar pengar att göra en ansökan, och behandlingstiden kan vara på flera veckor, ibland ett par månader. Vill du borra i innerstaden och i andra tättbebyggda delar krävs ibland ett djupare borrhål. Detta eftersom det är svårt att hålla det rekommenderade avståndet på 20 meter mellan borrhålen om flera fastigheter vill utnyttja bergvärme. En vanlig lösning i innerstaden är att flera fastighetsägare tillsammans gör upp en plan för gemensamma borrhål. Detta minskar såklart också ansökningskostnaden.

När du fått ditt tillstånd anlitar du en specialist på bergvärme som gör en inspektion av din tomt och tillsammans kommer ni överens om placering och djup av hålet. Därefter borras ett hål, detta brukar gå ganska snabbt, vanligtvis inte mer än en dag. Om det är lång ner till berggrunden måste dock den delen som inte går genom berg tilläggsisoleras, vilket kan ta extra tid.

Installera bergvärmepump

När hålet är klart installeras bergvärmepumpen. Vilken bergvärmepump du vill ha bestämmer du själv, men du kan naturligtvis få rekommendationer på bra pumpar av utföraren. Att installera pumpen tar vanligtvis ett par dagar. Sedan är det bara att sätta igång systemet. Utföraren ger dig tydliga instruktioner för skötseln av pumpen och brukar vanligtvis också göra en efterinspektion några månader senare för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Läs mer här.

12 Oct 2017