Vad är en överlåtelsebesiktning? Enkelt förklarat är det en husbesiktning som kallas överlåtelsebesiktning och är inget annat en en rejäl besiktning innan en köpare köper en bostad. En besiktningsman, som är certifierad av SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer). Den som ska jobba som besiktningsman måste för det första vara utbildad ingenjör och även ha gått en utbildning till besiktningsman i SBR:s regi. 

Vad gör då en besiktningsman? Jo, en sådan går igenom hela byggnaden mycket noga, man undersöker byggtekniken och allt som har en teknisk betydelse för byggnaden. Den görs för att klarlägga det skick som byggnaden befinner sig i. Man går igenom hela våtutrymmen, krypgrund och allt som kan vara drabbat av fukt. Gör en besiktningsman en överlåtelsebesiktning kan man som köpare vara lugn, för en sådan har med hela sin kunskap gått igenom huset så att man inte ska känna sig lurad och köpa ett hus som har stora problem.med fukt till exempel. 

En byggnad kan drabbas av annat än fukt

En överlåtelsebesiktning kan även upptäcka andra skador. Ett hus kan ju drabbas av annat än fukt. Det kan vara skadedjur eller om något har byggts på ett konstigt sätt och som kan ge framtida problem. Det är även en besiktning av byggtekniken; hur har man valt att lösa olika saker i huset? Det kan vara mycket värt att en tredje part ger ett utlåtande om husets skick. När köparen sedan ska ta ställning till huset och det pris som man ska acceptera så vet man mer om huset som man funderar på att köpa. Det är bättre att veta än att inte göra det. Finns det då något som är skadat eller någon konstruktion som inte är bra, kan man förhandla om priset. Kanske säljaren går med på ett lägre pris om det visar sig finnas brister på huset.

Både köpare och säljare får veta om huset

Ibland kan det ju hända så att inte säljaren heller känner till allt om sitt hus. Då kan en noggrann besiktning råda bot på den saken. Får säljaren veta mer om huset, så kan hon, eller han lägga ett mer realistiskt pris på huset vid en försäljning. Därför kan både säljare och köpare vara intresserade av att låta göra en husbesiktning, eller överlåtelsebesiktning. Det är viktigt att man anlitar enbart certifierade besiktningsmän som har godkänts av SBR och som är utbildad sådan.

15 Nov 2019