Asbest är ett hälsofarligt ämne och kan finnas i fastigheter byggda före 1980. Med en asbestsanering i Västerås blir du kvitt hälsofarligt asbestdamm.

Vet du vad asbest är? Det kan vara bra att känna till om du bor i ett hus eller fastighet i Västerås som är byggd före 1980. I äldre husfasader kan det finnas så kallade eternitskivor av asbestcement. Asbest kan även finnas i golvplattor och plastmattor. Asbestfibrer är hälsofarligt och kan orsaka allvarliga lungsjukdomar vid inandning. Sitter asbesten fast i väggen är det helt ofarligt, däremot vid bearbetning kan asbestfibrer frigöras och därmed innebära en hälsofara.

Misstänker du att fastigheten innehåller asbest är det en god idé att göra en besiktning och kontrollera att inga asbestfibrer sprids i luften. Är det aktuellt utförs en asbestsanering i ditt hus i Västerås. Därefter behöver du inte längre oroa dig för att bli sjuk av ditt eget hem.

Asbestsanering - hur fungerar det?

Då du utför en asbestsanering i Västerås genomförs först en inventering och provtagning. Därefter måste området spärras av då asbestdamm lätt sprids i luften. Det är viktigt att du tar hjälp av proffs då arbetet kräver stor kunskap, inte minst angående säkerhetsaspekter. När området är säkrat utförs en total sanering och därefter tas allt avfall om hand.

En asbestsanering är i slutändan en investering i din hälsa och de människor som vistas där. Är det en äldre fastighet kan man inte veta helt säkert om det finns asbest eller inte. Därmed är en besiktning att rekommendera för att kontrollera att hälsofarligt asbestdamm inte sprider sig.

16 Nov 2022