Lagen likställer alla barn när det gäller arvsrätten. Du ärver din mamma och din pappa. Även om syskonen har vårdat dem i hemmet, medan du har varit bosatt utomlands, ärver ni lika mycket.

Det här har i många fall ställt till bitterhet och avundsjuka. Den som har ställt upp där hemma känner sig förorättad, men den kanske har bott gratis i alla år och dessutom fått ekonomisk hjälp. Absolut rättvisa går inte att få, för alla relationer är olika. Syskonen har olika uppväxt beroende på om de är yngst eller äldst i syskonskaran. Lagen likställer alla barn, och om man inte är med på detta, måste man konsultera en advokat för att reda ut eventuella frågetecken.

Förskott på arv

Om man har ett helsyskon och helt plötsligt får veta att detta syskon har lagfart på föräldrarnas hus, alltså fått huset som gåva, kan man bli mycket upprörd. Det går att med hjälp av advokat få lite ordning på det hela, så att syskonet anses ha fått förskott på arv, och då får man justera arvet i pengar i motsvarande mån.

Om det inte finns några pengar i boet, kan man välja att strunta i allt och unna syskonet att bo kvar, eller så anlitar man advokat för att man är missnöjd med situationen. Det är i många fall en känslomässig fråga, och man kan göra överenskommelser inbördes för att rätta till misstag, skriva avtal eller göra upp om kompensation på något sätt utan att det behöver bli strid om saken. Läs mer om arvsrätt på denna sida: arvsrätt.nu 

8 Aug 2021