Asbest är egentligen ett namn som kommer från grekiskan som betyder "outsläcklig" och består av ett antal fiberliknande kristalliserade silikater. Det är ett långfibrigt mineral som antingen kommer från Nordamerika, Ryssland och i Sydafrika. Det är en oorganisk mineralfiber. Det har en hållfasthet och är ett smidigt material som var utmärkt att isolera hus med, innan man förstod hur farligt det var. Det tål höga temperaturer och bränder, och användes som brandskydd i stålkonstruktioner, ventiler i soprum och så vidare. Det var först under 1970-talet som man insåg asbestens farliga egenskaper och att det gav upphov till cancer. 1977 förbjöds det som byggmaterial i hus. Därför om det är så att man bor i ett hus byggt före 1977 och efter början av 1930-talet kan man utgå från att det finns asbest i något av husets byggmaterial. Då är det bäst att du ringer en saneringsfirma.

Så gör en saneringsfirma

En saneringsfirma måste tänka på säkerheten främst. Därför bygger de skyddande luftslussar innan de börjar riva i asbesten. Det är när man river asbesten som det frigörs cancerogena partiklar från asbesten och det är då som den är som farligast. Även mycket kort exponering är väldigt farlig. Man kom underfund med det när männen som rev i asbestmaterial insjuknade i cancer, och kvinnor som även gjorde det, men som inte hade arbetat med asbest. Däremot hade de tvättat männens kläder som de använt när de hade rivit i byggmaterialet med asbest. Därför har det företag som arbetar med asbestsaneringar omfattande skyddskläder och munskydd som skyddar dem, men de arbetar ju även för att de som finns runt omkring ska vara skyddade från asbestens farliga egenskaper.

Anlita rätt firma är viktigt

Alla som arbetar med asbestsanering måste ha rätt kunskap och kompetens, då bör de ha rätt utbildning och certifiering inom området. Deras fokus måste vara att skydda dem som bor i ett hus där man en gång har använt sig av asbest. Det är ju i det företagets intresse att kunna påvisa att de har rätta kompetenser när det kommer till asbestsanering. Därför bör man som kund förutsätta att de kan bevisa sin kompetens innan man beslutar sig för att anlita dem. Innan du bestämmer dig bör de kunna svara på alla slags frågor om deras utbildning, certifikat och kompetens. Du vill ju anlita ett erfaret företag som kan förutse vad som kan hända när de väl börjar riva i asbesten.

9 Oct 2018