Många inser inte vilka faror som ligger i att fälla träd och här menar vi inte bara de rent fysiska – att man själv får ett träd över sig. Det handlar lika mycket om att man – vid en trädfällning – ser till att säkerställa omgivningen i form av hus, bilar och förbipasserande, något som blir extra påtagligt i Stockholm där alla dessa föremål står tätare än någon annanstans i Sverige. Ska man exempelvis genomför en trädfällning i ett tätbebyggt område i Stockholm så kommer det vara en stor risk att grannarnas hus ligger i vägen, att en gångstig finns i närheten eller att en parkering finns inom tillräckligt avstånd för att träffas av trädet i fråga. Hur ska man då göra om man verkligen behöver genomföra en trädfällning i ett sådant område i Stockholm?

Jo, det finns naturligtvis hjälp att få i form av företag som erbjuder dessa tjänster och detta är också något som man verkligen bör göra som privatperson. Genom att anlita ett företag för trädfällning så får man en garanti på att det inte kommer att hända något – de beräknar trädets omfång, de räknar på vinden, ser över grannens hus och säkerställer att inga förbipasserande till huset i Stockholm kan komma till skada. Dessutom så använder ett företag inom trädfällning sig av olika tekniker, verktyg och metoder för varje situation. Där en privatperson skulle ha använt yxa och såg samt några rep så skulle en utbildad arborist istället överväga att stycka upp trädet i mindre delar eller fälla det åt det motsatta hållet.

Det här handlar alltså om kunskap, rutin och erfarenhet – något som de allra flesta privatpersoner saknar och det är också därför som det sker en massa onödiga olyckor i samband med trädfällning och detta inte bara i Stockholm utan över hela Sverige. De flesta olyckor som sker då det handlar om trädfällning går att spåra just till okunskap samt en överskattning av sin egen förmåga och detta i kombination med trädets enorma kraft leder till skador – både på personer och saker i närheten. Det är, helt enkelt, dumt att chansa då riskerna är på tok för stora och insatserna är för höga – ta alltid hjälp med din trädfällning och detta oavsett om du bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Trädfällning i offentlig miljö i Stockholm

Om vi fortsätter med Stockholm som exempel på hur trädfällning kan se ut så handlar det där om färre jobb hos privatpersoner och fler i offentliga miljöer – något som ställer extra höga krav på den arborist eller det företag man anlitat. I varenda park och varenda allé finns det stora, prunkande träd som tyvärr – på grund av ålder, avgaser och andra externa anledningar – ruttnar i Stockholm och dessa måste fällas.

Faran med att ha sådana träd är att de faller av sig själva och över någon och därför blir alltså en trädfällning absolut nödvändig. Ett företag – ett duktigt sådant – gör således ett stort och viktigt jobb rent säkerhetsmässigt gällande trädfällning i Stockholm. Dessutom blir staden vackrare också, något man verkligen inte ska ignorera.

Besök www.trädfällningstockholm.se för mer information.

7 Jul 2017