Fastighetsskötsel i Stockholm innefattar en mängd skiftande arbetsuppgifter, allt från att skotta snö och beskära träd till tekniskt underhåll och ekonomisk förvaltning.

Just i storstaden med alla bostadsrättsföreningar och flerfamiljsbostäder är det viktigt att fastigheterna tas om hand ordentligt, så att hyresgästerna trivs. Ofta har en husägare många trappuppgångar som ska servas, och därför hinner han inte övervaka allting själv. Det är smart att skaffa sig en pålitlig kontakt för fastighetsskötsel i Stockholm, och gärna ha någon form av löpande avtal. Lampor kan gå sönder, buskar ska hållas i ordning på innergården och snöskottning måste ske akut på vintern, bara för att ta några exempel. Det finns företag som är specialister på att sköta fastigheter och som är pålitliga, kompetenta och serviceinriktade.

Omfattningen kan variera

Omfattningen på behov av fastighetsskötsel kan variera över året. Sommartid är det till exempel ogräsrensning och gräsklippning som är högsta prioritet, och på vintern måste det skottas och sandas. Det är fastighetsägarens ansvar att inte hyresgästerna halkar och skadar sig på gården. Att ha någon på plats som ser över huset och tar ansvar för att det är ordning och reda är mycket värdefullt. Under lugnare perioder kan fastighetsskötaren göra diverse löpande underhåll. Det kan vara allt från småreparationer till byten av skyltar och anslagstavlor, att göra förbättringsmålning eller olja träbänkar. När hyresgäster flyttar ska namntavlan ändras, och det tillkommer inspektionsarbeten och lägenhetsvisningar. Det kan behövas teknisk förbättring av ventilation och inomhusklimat eller vidtas effektiva åtgärder för att spara energikostnader. Allt detta höjer fastighetens värde.

Till hjälp för ägaren

Ibland hör man en fastighetsägare säga att han inte själv vill bo i sitt hyreshus för att det är så jobbigt med alla klagomål. Folk ringer på dörren och vill ha hjälp med allt från ringklockor till spisplattor. Det är bra för hyresvärden att kunna hänvisa till den tekniske fastighetsskötaren, som löser problemen, ibland med hjälp av en annan yrkesman i nätverket som exempelvis rörmokare, låssmed eller elektriker. Städning av trappuppgångar är också ett viktigt arbete som en fastighetsskötare kan ansvara för. Eftersom han har kontakt med de boende och går ronder i fastigheten, kan han fånga upp önskemål om vad som behöver åtgärdas i huset. Det kan vara hängrännor eller tak som behöver repareras eller fönster som borde bytas. Varje fastighet kan ha en egen tekniker, och man kan också få hjälp med den ekonomiska förvaltningen, finansierings- och fastighetsfrågor. Läs mer på: https://www.fastighetsskötselstockholm.se

30 Jan 2020