Har du planer på att anlägga en egen brunn? Det är en inte helt okomplicerad process och det är viktigt att planeringen sker på ett bra sätt. Gör en checklista så du får allt rätt från början!

För den som inte har tillgång till den kommunala vattenförsörjningen kan det bli aktuellt att anlägga en egen brunn. Det kan också i vissa fall handla om att en befintlig brunn inte längre ger vatten, är olämpligt anlagd eller att det finns andra problem. I alla dessa fall är det väl värt tiden och besväret att göra en noggrann planering innan beslutet tas. Utan korrekt analys och riktiga förberedelser kommer projektet antagligen att resultera i onödigt kostnadskrävande borrningar som kanske ändå inte ger tillfredsställande resultat. Det finns några tips att tänka på inför borrningen.

Vilken typ av grund är din fastighet placerad på?

Hur marken ser ut är en väsentlig faktor när en brunn ska anläggas. Talar vi om berggrund eller handlar det om morän? Vilken bergart eller vilken typ av jord? Härnäst måste man besluta om vilken typ av brunn man ska ha. Här är det en stark rekommendation att anlita experter. Endast med deras assistans kan man få rätt hjälp att avgöra vad som passar. Ett tredje tips är att tänka på brunnens placering. Skulle det vara så att det finns föroreningskällor måste brunnen placeras högre upp i terrängen än dessa, och helst på minst 50 meters avstånd från dem. Tips nummer fyra rör kvantitet. Olika platser innehåller olika mycket grundvatten och om kvantiteten ska räcka för dina behov måste även detta avgöras innan borrning börjar. Sist men inte minst behöver vi tala kvalitet. Vatten kan förorenas på olika sätt. Ibland från jordbruk och avlopp, men också med så kallade geologiska föroreningar. Det kan handla om olika metaller, radon eller helt enkelt salt.

Rätt hjälp i rätt tid

En lyckad brunnsborrning börjar alltid med en lyckad planering. Vissa delar klarar du av själv och vissa mår du antagligen bäst av att leja ut till proffsen. När allt förarbete är klart är det dags för själva borrningen och installationen av brunnen. Det är en fascinerande verksamhet och definitivt inte något för en amatör, om än så glad! Rätt kunskaper och rätt utrustning behövs för att din nya brunn ska kunna ge dig en pålitlig vattenförsörjning under överskådlig tid. Belöningen kommer då man sedan kan använda vatten från egen brunn - en speciell känsla!

6 Apr 2020