Golvet utgör en väsentlig del av din bostad och drabbas av ett naturligt slitage i och med att du går på det och i och med att du ställer möbler och annat på det. Något som innebär att skötseln av ditt golv blir nödvändig och att denna skötsel i vissa fall kan innebära en golvslipning.

Först och främst här – en golvslipning är nästan alltid att föredra framför att byta golv; de flesta golv går att rädda och utöver att det är billigare så får du även ett snyggare golv. Kort sagt; se över möjligheterna som finns och om en golvslipning är möjligt innan du tar ett förhastat beslut, river ut golvet och ersätter det. Vi törs nämligen lova att du kommer att bli besviken över resultatet.

Med detta sagt så tänkte vi titta närmare på hur en golvslipning ser ut och här finns det primärt två stycken alternativ. Antingen genomför du den på egen hand eller också anlitar du en golvläggare för det. Många väljer tyvärr det första alternativet och man gör det av den anledningen att man tror sig tjäna pengar genom det valet. Något man sällan gör och vi ska förklara varför och vi kan säga att du äger ett hus där du står inför en golvslipning.

Nummer ett här: du behöver utrustning och du behöver en speciellt typ av maskin; någotsom du behöver hyra och det kommer att kosta dig pengar. Nummer två: kan du hantera denna maskin? Förmodligen inte – det är svårt att slipa ett golv och risken är att du tar för djupt, skadar golvet i fråga och/eller slipar golvet snett. Nummer tre: du måste även hyra en skydd för dina möbler – slipdamm är ett gissel och sitter kvar en längre tid; det räcker inte med att köpa en vanlig presenning.

Du tjänar på professionell golvslipning

Anlitar du istället en golvläggare för din golvslipning så kommer du att slippa hyra maskinen, du kommer att slippa köpa skydd, du får ett perfekt jobb utfört och detta till ett väldigt bra pris. En golvslipning faller nämligen in under det så kallade rot-avdraget och det innebär – förenklat – att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden.

Kort och gott; det handlar inte om någon större summa för att få ett bättre jobb utfört. Vi avråder dig från att slipa dina golv på egen hand om du saknar vana och erfarenhet; risken är lite för stor att du skadar golven och tvingas ersätta dem med nya – något som du alltså ville undvika från första början.

21 Jun 2017