Att aktivt söka objekt i behov av till exempel fönsterrenovering kan vara ett bra sätt att komma in på fastighetsmarknaden i Stockholm.

Fastighetsmarknaden i Stockholm är lukrativ, för den som lyckas ta sig in på den. Men den som enbart är ute efter att tjäna pengar gör bäst i att söka sig till någon annan bransch. Att vara fastighetsägare handlar lika mycket om att vårda ett gemensamt kulturarv som att bedriva affärer. Vardagen för en fastighetsägare handlar om att planera insatser för husets skötsel och fortsatta välmående, samt att se till att de företag eller personer som hyr in sig i fastigheten trivs.

Att köpa en fastighet i Stockholm är dyrt, men det går att hitta objekt som på grund av renoveringsbehov säljs till ett relativt lågt pris. Att köpa en sådan fastighet, naturligtvis efter en noggrann besiktning, kan vara en mycket bra affär, eftersom det mervärde som en renovering ger vida överstiger kostnaden för renovering. Detta gäller inte minst fönsterrenoveringar.

Grå äldre fasad med fina fönster

Att köpa billigt och renovera

Äldre fastigheter i Stockholm har ofta fönster av mycket bra kvalitet. Däremot har de kanske inte tagits så väl hand om i alla tider. Särskilt under andra halvan av nittonhundratalet så var det ganska vanligt med ovarsamma fönsterrenoveringar i Stockholm, där tveksamma metoder användes. Olämpliga färgval som latexfärg, slarvigt utförda virkesbyten och så vidare gjorde nästan att fönstren försattes i sämre skick efter renoveringen än de varit i tidigare.

Dessa fastigheter går idag att köpa för ett lägre pris, eftersom de ser ut att vara i värre skick än de är. Men även om fönstren renoverats slarvigt så är det gamla kärnvirket antagligen fortfarande intakt, och med nya rutor och en varsam återställning så går det att få dessa gamla fönster i nyskick igen, något som garanterat får hyresgäster att trivas bättre och samtidigt höjer värdet på fastigheten över en natt.

En fönsterrenovering gör fönstren som nya

Fönster på fastigheter från nittonhundratalets första hälft behöver i princip aldrig bytas ut, utan endast underhållas och renoveras med jämna mellanrum. Det kan handla om för många lager färg, avfallande kitt eller att bottenstyckena blivit för fuktiga. Allt detta kan med framgång åtgärdas av erfarna fönsterrenoverare, och kostnaden för en renovering är betydligt lägre än för ett fönsterbyte. För en hel fastighet talar vi om åtskilliga hundra tusen kronor som du tjänar på att renovera fönstren i stället för att byta ut dem.

Är fastighetsbranschen något för dig?

Om du är intresserad av att vårda och vidareutveckla äldre byggnader, då är fastighetsbranschen något för dig. Genom att leta efter objekt med renoveringsbehov så ökar dina chanser att komma över en riktigt prisvärd fastighet som du kan renovera och samtidigt få din investering att öka i värde.

22 Oct 2019