Ett vanligt problem för husägare är att man plötsligt ser att vattnet börjar rinna långsamt i vasken, att det kanske inte rinner undan i duschen, att toaletten ideligen drabbas av stopp och att det bubblar i avloppet. Det här kan faktiskt vara värt att kolla upp lite mer från grunden och göra mer än vad man vanligen gör; det vill säga att rensa rören från hår, från matrester och från annat som fastnat. Handlar det om en mer regelbunden procedur så kan det faktiskt vara läge att undersöka hur rör och ledningar egentligen mår och om det möjligen behövs göras någon typ av åtgärd. 

En undersökning som kräver ett företag inom VVS. Vi kan säga att ditt hus i Lund ständigt drabbas av ovanstående problem och att det därtill också luktar ganska unket och illa ur avloppen.

Här skulle vi rekommendera en kontakt med ett företag inom VVS i Lund och det som denna firma skulle göra är att man – via slangar – ser över skick och status på rör och ledningar. I ena änden på dessa slangar finns nämligen en kamera fäst och via den så kan de anställda följa händelseförloppet via en dator. Det behöver inte vara någonting allvarligt; i vissa fall så har någonting större fastnat och en enkel åtgärd i detta handlar om att man genomför en stamspoling. Företaget inom VVS tar, helt enkelt, bort det som fastnat och orsakar stoppen i sitt avlopp med hjälp av hett vatten och högt tryck. Det brukar fungera.

Men; man kan även anta det värsta och utgå från att rören och ledningarna till ditt hus i Lund är av så dåligt skick att de inte längre håller måttet; vidtar du inga åtgärder så riskerar du helt enkelt att drabbas av stora vattenskador som en följd av att ett rör spricker. Hur ser då lösningen ut hör? Två alternativ finns och båda dessa kan utföras av samma företag inom VVS: vi presenterar dessa, enskilt, nedan och som följer:

  • Ett stambyte innebär en förändrad livssituation (men här kan du verkligen vara glad av att bo i hus och inte lägenhet, sett till hur lång tid det tar). Ett stambyte innebär att man byter ut amtliga rör och ledningar och att man måste göra det genom att riva ut badrummet samt i vissa fall även köket. Dät här kostar således pengar sett till att du måste renovera ditt badrum (och eventuellt också köket) efteråt.
  • Relining: skulle företaget inom VVS göra bedömningen att en relining är möjligt så är det inte samma obehagliga förändring av er levnadsstandard. Nej, en relining innebär att man sprutar in – förenklat – plast i de befintliga rören och att man därmed (återigen förenklat) får nya rör inuti de gamla. Det här är billigare och du slipper riva ut badrummet i ditt hus. Däremot så ska vi säga att just denna metod är relativt ung – kanske tjugo år – och att även om den visat sig vara lovande så är det ännu lite för tidigt att fullt ut betygsätta den. Någon gång så behöver ett mer omfattande stambyte förmodligen ändå göras – men en relining ger dig mer tid att planera inför ett sådant rent ekonomiskt.
21 Dec 2016