Det finns flera olikabtandskydd, målning produkter som kan användas för att minska risken att brand uppstår, minimera skadan när det sker och varna människor så inte personskador uppstår. Här presenteras några av de produkter och konstruktioner som används för att öka brandsäkerheten på tak och väggar.

Brandklassad innervägg

I det fall en innervägg är bärande finns krav på att dessa måste vara brandklassade. Därmed bör man kontrollera vilka byggregler som gäller innan ändringar i dessa väggar sker. Är det däremot inte en bärande vägg finns inte krav på speciella brandskydd.

En brandklassad innervägg kommer att fördröja brandförloppet och minska spridningen av branden. Beroende på konstruktion och material kan dessa innerväggar stå emot brand olika lång tid. Det finns exempelvis de som står emot 30 minuter men även de som klarar 240 minuter. De flesta klarar av att montera en brandklassad innervägg på egen hand.

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning innebär att en speciell brandskyddsfärg appliceras över hela väggen. Det är ett av de mest effektiva sätten att skapa ett tydligare brandskydd på en redan befintlig vägg. Färgen som används vid brandskyddsmålning är av ett material som aktiveras vid en viss temperatur.

Skulle det bli brand i rummet kommer temperaturen att öka och vid en viss hetta aktiveras färgen och blir ett tjockt skum. Skummet som skapas är på några centimeter vilket alltså skapar en tät ”matta” som skyddar underliggande trä. Det går även att använda brandskyddsmålning på stålkonstruktioner men det är då viktigt att man använder den färg som är anpassad för stål.

Brandskyddsmålning används bland annat i offentliga lokaler, på sjukhus och inom industrier där brandskyddet måste prioriteras mycket högt. Om detta brandskydd önskas bör företag som är utbildade på brandskyddsmålning anlitas då det är mycket noga att färgen appliceras helt korrekt.

Flamskydd för trä

Flamskydd kan användas på trä för att skapa en yta som står emot mindre mängd eldsflammor. Det finns ett par olika flamskyddande färger och dessa finns oftast i vitt eller genomskinlig färg. Är det inomhusfärg är den vattenbaserad och behöver, efter att det applicerats, sällan ett ytlager.

En del flamskydd är uppbyggda av en tvådelslösning som därmed innebär att man måste applicera dessa delar i rätt ordning för att rätt skydd ska uppnås. Detta är däremot bara ett flamskydd och ska inte jämföras med brandskyddsmålning med färg som skapar brandskydd.

Vilket brandskydd som passar bäst kan vara svårt att avgöra. Låt experter göra en granskning av gällande brandskydd för att därigenom kunna avgöra vad som kan åtgärdas för bäst skydd. Brandskyddsmålning.net är ett företag som kan det mesta om detta. 

 

22 Jun 2019