Om du har en ny tomt som du har förvärvat, eller kanske har en tomt som du vill bygga på, kanske du ser att du har behov av att bearbeta tomten så den passar bättre för det du vill använda den till. Då kanske du har du behov av att schakta den. Finns det för lite jord, kan du behöva köpa jord som du kan använda till tomten. Har du flera, stora stenar som ligger i vägen för det som du har planerat för tomten, bör du spränga eller spräcka dem.

Vad är skillnaden mellan att spränga och spräcka berg?

När man spränger ett berg, spränger man alltid det med en stor sprängdeg. När man spräcker berget, är det som en mindre och mer kontrollerad sprängning. Man måste alltid beräkna sprängkraften så att den blir precis så stor eller liten så att man får exakt det resultat som man önskar av sprängningen eller spräckningen. Man kan till exempel inte genomföra en sprängning i Stockholms city. Då är det alltför stor risk att byggnader och det som finns inne i de byggnaderna skadas. Då genomför man endast en bergspräckning i Stockholms innerstad för att inte åstadkomma för stora rubbningar i omgivningen.

En hydraulisk bergspräckning är mer skonsamt

En hydraulisk bergspräckning är så gott som vibrationsfri och riskerar inte att skada omgivningen. Den passar när man ska spränga nära känsliga byggnader eller i närheten av sådant som inte går att spränga. Då använder man inte sprängmedel utan en hydraulisk metod som inte ger lika mycket damm. Den orsakar inga vibrationer och är därför skonsam mot närlliggande miljöer. Ska man till exempel få bort en stor sten i källare och nära huskroppar bör man alltid göra en bergspräckning. Man får en stor precision när man bergspräcker i stället för att spränga berg.

Viktigt med säkerhetsmedvetenhet vid bergsprängning

I alla dessa arbeten är det mycket viktigt med en hög medvetenhet om säkerhet vid bergsprängning och bergspräckning. Innan och efter måste man göra noggrann kontroller. Innan man spränger görs kontroller så att det inte finns byggnader, tomter, hus och andra byggnader som kan ta skada. Efteråt görs kontroller så att det inte finns något odetonerat sprängämne kvar. Anlita därför endast ett erfaret företag för bergsprängningen i Stockholm. Googla "bergsprängning Stockholm" för att få några förslag på företag som arbetar med detta i Stockholm, om det är där du behöver det. Annars skriver du in den ort där du behöver då bergsprängningen utförd.

31 Aug 2018